Giới thiệu Ban Giám đốc

Tiến sĩ CẤN VĂN LỰC

Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV
Giám đốc Viện đào tạo và Nghiên cứu
Tiến sĩ Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Tài chính


Ông Cấn Văn Lực là chuyên gia Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV. Ông có một nền tảng vững mạnh về ngân hàng tài chính: nghiên cứu sinh tại Đại học Boston, Hoa Kỳ; nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại trường Harvard Kenedy và học giả danh dự của Quỹ tiền tệ quốc tế và Cục dự trữ liên bang. Ông cũng tham gia viết bài cho các tạp chí tài chính quốc tế và là diễn giả của nhiều cuộc hội thảo các chương trình bình luận trên truyền hình.Ông MAI ĐÌNH ĐOÀI
Phó giám đốc

Ông Mai Đình Đoài với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin ông được phân công phụ trách mảng Elearning và Quản lý khoa học tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu. Đồng thời ông cũng là Trưởng ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Viện.

Tiến sĩ TRẦN CÔNG DIỆU

Phó giám đốc

Tiến sĩ kinh tế

Ông Trần Công Diệu phụ trách mảng Kế hoạch Đào tạo và Quản lý Khoa học. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng và đặc biệt có 12 năm kinh nghiệm trong quản lý khoa học và đào tạo. Ông tham gia giảng dạy văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng mềm. Đồng thời ông cũng đang quản lý công việc thuộc tổ giảng viên và phòng Đào tạo.

Tiến sĩ NGUYỄN XUÂN QUANG

Phó Giám đốc

Tiến sĩ Kinh tế ứng dụng, đại học Antwerp

Trước khi trở thành Phó giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu ông Nguyễn Xuân Quang là Phó khoa Học viên Ngân hàng. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo ngành ngân hàng. Hiện tại ông đang phụ trách mảng Khảo thí - Đánh giá chất lượng đào tạo và những công việc thuộc phòng Hợp tác quốc tế.Bà NGUYỄN THỊ MINH THU

Phó Giám đốc.

Trước khi trở thành Phó Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu, bà Nguyễn Thị Minh Thu là Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thuộc trụ sở chính BIDV. Hiện bà đang phụ trách phòng Nghiên cứu Tài chính - Ngân hàng và phòng Nghiên cứu kinh tế.Ông TRẦN HUY HOÀNG

Phó Giám đốc

Trước khi làm phó Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu. ông Trần Huy Hoàng đã chuyển qua nhiều chức danh tại Trụ sở chính BIDV như Hàm PTGĐ, Giám đốc ban...,nhận công tác tại viện Đào tạo và Nghiên cứu ông đảm nhận chỉ đạo những công việc thuộc phòng Kế hoạch Tài chính và phòng Tổ chức Hành chính.