Các tin tức về công tác đào tạo của Trường
 
Trước hết, trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ blockchain có khả năng áp dụng trong 4 lĩnh vực chính gồm thanh toán, phòng chống gian lận, đánh giá tín nhiệm khách hàng, t&

Là cán bộ BIDV, ai cũng sẽ được tham gia các lớp học, các khóa đào tạo nội bộ do ngân hàng tổ chức. Trong những lớp học như thế, bên cạnh hai đối tượng chính là giảng viên và học viên thì người có vai trò quan trọng không kém chính là cán bộ quản lý

Sáng tạo là từ nghe rất quen thuộc hàng ngày, như giám đốc sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, làm việc sáng tạo đổi mới…. Người ta nói rằng sáng tạo là một phần không thể

Kế hoạch khai giảng tháng 9 năm 2019