Các tin tức Tư vấn, Hợp tác quốc tế của Trường
 

Sau thành công của Hội thi dịch vụ BIDV năm 2018, đoàn chúng tôi gồm 22 thành viên được cử đi học tập khảo sát tại Nhật Bản vào giữa tháng 11.

Góc nhìn về đất nước Hàn Quốc của một thành viên Đoàn khảo sát học tập về phát triển dịch vụ - phần thưởng cho những thành viên ưu tú tham gia Hội thi dịch vụ BIDV năm 2018.
Trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập quốc tế hiện nay, BIDV luôn xác định chính sách đào tạo và tự đào tạo cán bộ là một trong những yếu tố then chốt...

Trong số các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0, Blockchain được dự đoán sẽ là "công nghệ dẫn dắt" trong vài thập kỷ tới.