Kế hoạch đào tạo quý I năm 2020
Người ta cứ hay bảo “Người chọn nghề” nhưng có lẽ với tôi “Nghề chọn người”. 
Kế hoạch khai giảng tháng 4 năm 2019
Kế hoạch khai giảng tháng 9 năm 2019

Trường Đào tạo cán bộ thông báo tới các Đơn vị lịch khai giảng các khóa đào tạo quý 1 năm 2019.

Trường Đào tạo cán bộ thông báo tới các Đơn vị lịch khai giảng các khóa đào tạo tháng 11 năm 2018.