Các tin tức về công tác khảo thí sát hạch trình độ cán bộ
 

Trường Đào tạo cán bộ thông báo kế hoạch kiểm tra năng lực quản lý đợt 1 năm 2019.

Trường Đào tạo cán bộ thông báo Tổ chức kiểm tra trình độ Kiểm soát viên giao dịch Chuyển tiền quốc tế đi đợt 1/2019.

Hội thi Dịch vụ của BIDV là một trong những sáng kiến quan trọng của Đề án Dịch vụ, bắt đầu được triển khai từ tháng 05/2018 với 3 vòng thi.
Tổ chức hội thi dịch vụ BIDV 2018 là một trong những biện pháp nhằm thúc đẩy, khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo của mỗi cán bộ, mỗi đơn vị làm dịch vụ của BIDV.