Ngày 16/8/2018, tại Trường ĐTCB, Hội đồng khoa học của BIDV đã tiến hành họp bàn về hoạt động nghiên cứu khoa học BIDV năm 2018.
Được sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước, từ tháng 11/2006, BIDV đã thực hiện xếp hạng khách hàng theo Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và phân loại nợ.
Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, BIDV đã tổ chức Ngày hội sáng tạo trong hai ngày 18/5 và 19/5, đây là một sự kiện thiết thực nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân và tập thể đã đóng góp nhiều sáng kiến cho BIDV.

Ngày 02/11/2017, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV – TS.Cấn Văn Lực đã chủ trì buổi họp về cơ chế phối kết hợp nâng cao hiệu quả và chất lượng nghiên cứu ứng dụng tại BIDV.

Tháng 10/2017, hội thảo TTTM thường niên của BIDV đã được tổ chức với sự có mặt của LĐ BIDV, các LĐ và cán bộ TTTNTTTM, đại diện các Chi nhánh trên toàn hệ thống.

Ngày 27/10/2017, BIDV phối hợp với HVNH tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia.

12345