Trường ĐTCB đã làm đầu mối, phối hợp cùng Ban Thông tin quản lý và hỗ trợ ALCO tổ chức Hội thảo kết hợp nghiệm thu đề tài “Tích hợp nguồn thông tin dữ liệu vào hệ thống MIS” vào sáng ngày 25/10/2018.
Trong những năm vừa qua, hoạt động sáng kiến và phong trào sáng tạo đã thu hút được sự quan tâm và tham gia của cán bộ tại nhiều đơn vị.
Thường trực HĐKH đã phối hợp với các Đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo kết hợp nghiệm thu đề tài NCKH “Dịch vụ Tài chinh công” và “Phát triển phần mềm quản lý khu trải nghiệm ngân hàng hiện đại BIDV E-Zone”.

Ngày 25/10/2016, Thường trực Hội đồng khoa học đã tổ chức thành công buổi Tọa đàm giới thiệu Sáng kiến cải tiến tiêu biểu 6 tháng đầu năm 2016 tại số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.


Ngày 25/10 tại Hà Nội, Hội thảo "Quản trị Tài chính Doanh nghiệp: Thách thức và cơ hội mới" do CPA Úc và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

1234