"Những định chế tài chính đi đầu, đi nhanh sẽ có lợi thế lâu dài trong cuộc đua. Vì trong bối cảnh kinh tế số hiện nay, vấn đề không nằm ở quy mô mà vấn đề là ai có tốc độ triển khai nhanh hơn", TS. Cấn Văn Lực cho biết.

Những đánh giá được nhóm chuyên gia nghiên cứu trên 15 ngành kinh tế chịu tác động trực tiếp và cũng là các ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam. Trong đó kinh doanh bất động sản, bán lẻ, vận tải, du lịch, dầu khí...là những ngành bị tác động mạnh/nhiều.          &nb

Chuyên gia khuyến nghị 10 giải pháp Chính phủ cần tập trung chỉ đạo…

Với lợi ích và xu thế phát triển tiền kỹ thuật số của NHTW và Trung Quốc đã thúc đẩy tiến trình này, đã đến lúc NHTW các nước cần nghiêm túc coi đây là một việc mang tầm chiến lược. Theo TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, có ít nhất 5 hàm ý chính

Theo TS. Cấn Văn Lực, có ít nhất 6 xu thể chính và 4 nhóm cơ hội đầu tư - kinh doanh quan trọng trong thời gian tới cần đặc biệt lưu ý.

TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV nhận định tác động của đại dịch Covid-19 đối với kinh tế - xã hội