Nhận thấy tầm quan trọng và sự quan tâm của BIDV cũng như các định chế tài chính đối với vấn đề về quản lý rủi ro trong hoạt động

Ngành phân tích dữ liệu đã và đang phát triển rất tích cực ở hầu hết các nước tiên tiến trên thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo trực tuyến (Elearning) ra đời như một cuộc cách mạng về dạy và học, trở thành một xu thế tất yếu...

Ngày 05/10/2018, tại khách sạn Pullman, Hà Nội, ICAEW đã tổ chức Lễ trao chứng nhận Đối tác đào tạo đạt chuẩn cho Ngân hàng BIDV.

Trong số các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0, Blockchain được dự đoán sẽ là "công nghệ dẫn dắt" trong vài thập kỷ tới.

12345